WOZO: Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

WOZO Banner Website

V&VN en andere zorgpartijen zijn met VWS in gesprek over het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), gericht op het anders organiseren van de ouderenzorg. De doorontwikkeling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Wijkverpleging naar het Generiek Kompas is daar onderdeel van. Op deze pagina lees je over de ontwikkelingen in het WOZO-programma en wat het voor jou kan betekenen in je werk.

Waar gaat het WOZO-programma over?

Door de vergrijzing gaan de komende jaren steeds meer mensen een beroep doen op de zorg. Tegelijkertijd hebben we in de zorg te maken met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en een afname van het aantal mantelzorgers. Minister Helder van VWS is daarom in 2022 gestart met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Het WOZO-programma bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten gericht op het anders organiseren van de ouderenzorg. VWS hanteert daarbij het uitgangspunt ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’. Met het WOZO-programma wordt erop ingezet dat ondersteuning en zorg zich aanpassen aan de voorkeur van ouderen om zo lang mogelijk regie op het eigen leven te houden en dat zware, complexe zorgvragen zo lang mogelijk worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen. V&VN en andere zorgpartijen zijn met VWS in gesprek over de uitvoering van het WOZO-programma.

Lees meer over het WOZO-programma van VWS