Wetenschappelijk College Verpleegkunde

Wetenschappelijk College
Beeldmerk WVC

Het Wetenschappelijk College Verpleegkunde (WCV) bestaat uit alle hoogleraren verplegingswetenschap aan een Nederlandse Universiteit. De belangrijkste doelstelling van het college is gericht op de wetenschappelijke onderbouwing van de verpleegkunde in de meest brede zin van het woord. Variërend van het handelen van verzorgenden en verpleegkundigen in de dagelijkse zorg voor patiënten (micro) tot aan de organisatie (meso) en het (verpleegkundig) beleid (macro). Daarnaast richt het WCV zich ook op het versterken van de infrastructuur aan de universiteiten. Het WCV is in 2018 officieel van start gegaan.

Wetenschappelijke tafels

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, richt het WCV wetenschappelijke tafels in. Een wetenschappelijke tafel wordt voorgezeten door één of meerdere hoogleraren van het WCV en omvat een groep experts. Deze groep kan bestaan uit lectoren, practoren, gepromoveerde verpleegkundigen en verpleegkundigen en verzorgenden met een specifieke interesse voor wetenschap binnen het thema van de betreffende tafel. De samenstelling van een tafel is dynamisch.

In 2019 is de eerste wetenschappelijke tafel gestart: de wetenschappelijke tafel wijkverpleging, onder voorzitterschap van Prof. Dr. Sandra Zwakhalen en Prof. Dr. Bianca Buurman. In november 2019 heeft het WCV besloten dat in 2020 wordt gestart met de tweede tafel: de wetenschappelijke tafel Geestelijke Gezondheidszorg. Deze tafel wordt voorgezeten door Prof. Dr. Berno van Meijel.

Werkwijze

Het WCV komt tweemaal per jaar voltallig bijeen. In het voorjaar (een halve dag) en in het najaar (een hele dag).

Het WCV heeft een dagelijks bestuur dat maandelijks vergadert. Een bestuurder en/of de directeur van V&VN neemt aan die vergadering deel. Het dagelijks bestuur bestaat uit Prof. Dr. Bianca Buurman, Prof. Dr. Monique van Dijk en Prof. Dr. Jan Hamers (voorzitter). Het WCV wordt ambtelijk in al haar activiteiten ondersteund door een secretaris (Hermien Gaasbeek MSc).

Leden van het College

Jan Hamers - hoogleraar ouderenzorg - Maastricht UMC+
Marieke Schuurmans - hoogleraar verplegingswetenschap - UMC Utrecht
Bianca Buurman - hoogleraar acute ouderenzorg - Amsterdam UMC
Hester Vermeulen - hoogleraar verplegingswetenschap - Radboud UMC
Berno van Meijel - hoogleraar ggz verpleegkunde - Amsterdam UMC
Saskia Teunissen - hoogleraar palliatieve zorg / hospicezorg - UMC Utrecht
Anneke Francke - hoogleraar verpleging en verzorging - Amsterdam UMC
Wilma Scholte op Reimer - hoogleraar complexe zorg - Amsterdam UMC
Monique van Dijk - hoogleraar verplegingswetenschap - Erasmus MC
Sandra Zwakhalen - hoogleraar geriatrische zorg thuis - Maastricht UMC+
Lisette Schoonhoven - hoogleraar verplegingswetenschap - UMC Utrecht
Tiny Jaarsma - hoogleraar verplegingswetenschap - UMC Utrecht
Evelyn Finnema - hoogleraar verplegingswetenschap en -opleiding - UMC Groningen

Oprichting Wetenschappelijk College Verpleegkunde_20170609
 • 24 september 2018
 • Nieuwsbericht
 • V&VN Algemeen

Verpleegkundigen werken aan wetenschappelijke inhaalslag

Het Wetenschappelijk College Verpleegkunde V&VN is een feit. De 13 hoogleraren verpleegkunde van Nederland gaan samen de wetenschappelijke agenda op het gebied van verpleegkunde vormgeven.
Ouderenzorg_wijkverpleging
 • 12 april 2019
 • Nieuwsbericht
 • Academie
 • V&VN Algemeen

Wetenschappelijke tafel wijkverpleging van start

De wijkverpleegkundige is de spil in deze zorg en er wordt steeds meer van teams wijkverpleging verwacht. Als het gaat om de organisatie van zorg bijvoorbeeld, maar ook qua opleiding en kennis.
Professionalisering wijkverpleging
 • 6 december 2018
 • Nieuwsbericht
 • Academie
 • V&VN Algemeen

V&VN en Hogeschool Utrecht presenteren Kennisagenda Wijkverpleging

V&VN heeft vandaag samen met de Hogeschool Utrecht en het Wetenschappelijk College Verpleegkunde de kennisagenda wijkverpleging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten aangeboden aan het ministerie VWS. De kennisagenda is een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in de wijkverpleging.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)