Beter Laten

Banner Thema Beterlaten

Verpleegkundigen en verzorgenden doen dagelijks best veel handelingen (soms wel 2/3 van de dagelijkse handelingen) waarvan het nut niet is aangetoond. Deze handelingen niet meer doen kan tijd, leed voor de patiënt en soms geld schelen. In 2017 ontdekten onderzoekers van het Radboudumc in 125 richtlijnen 66 handelingen die je beter kunt laten. Voorbeelden zijn het onnodig plaatsen van katheters of het bedekken van een al gesloten wond. Ook is er toen een peiling gedaan onder ons ledenpanel, waarin navraag werd gedaan welke handelingen verpleegkundigen zelf overbodig vonden. Hieruit kwam een top 5 van handelingen waarin onder andere het onnodig vaak controleren van vitale functies, dagelijks zwachtelen en volgens protocol vervangen en onderhouden van katheters, infusen en stoma’s naar voren kwamen. 

Het blijkt lastig te zijn om onnodige handelingen niet meer uit te voeren. Dagelijkse routine of de vraag van iemand om het toch te doen, kan ervoor zorgen dat het nog steeds gebeurt. Veel verpleegkundigen zijn zich hier bewust van, maar weten niet altijd hoe ze de verandering in de praktijk kunnen doorzetten. Daarom is er een vervolg gegeven aan de Beter Laten lijst in twee projecten: KwaliTIJD en RENEW.

Wat doet V&VN?

KwaliTIJD: aan de slag met Beter Laten

Hoe breng je de Beter Laten aanbevelingen in de praktijk? Waar begin je, waar loop je tegenaan en wat heb je nodig om onnodige handelingen uit de dagelijkse routine uit te bannen?  In het project KwaliTIJD, een samenwerking tussen V&VN en het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is dit in kaart gebracht. In 10 ziekenhuizen gingen verpleegkundige teams aan de slag met ‘Beter Laten’ onderwerpen. Zij ontvingen individuele begeleiding en wisselde ervaring uit in groepsbijeenkomsten. Het project is in maart 2023 afgerond en leverde praktische tips en inzichten (zie infographic) op. Én een mooi, praktisch en inspirerend verpleegkundig implementatieplan en werkboek. Wil jij aan de slag met ‘Beter Laten’ onderwerpen? Gebruik dan zeker deze mooie tool die jou stap voor stap helpt bij het starten en doorlopen van het project. 

KwaliTIJD 2.0

Begin 2023 starten we met KwaliTIJD 2.0. Hierin trekken we de geleerde lessen uit de pilot verder en gaan meer verpleegkundige uit verschillende ziekenhuizen aan de slag met ‘Beter Laten’ onderwerpen. Zij worden daarbij ondersteund via het landelijk online netwerk KwaliTIJD. Hierin krijg je tips en informatie over hoe je een Beter Laten-project opzet in je organisatie, kun je ervaringen uitwisselen met andere verpleegkundigen over ‘Beter Laten’- onderwerpen en word je uitgenodigd voor diverse online bijeenkomsten. Werk je in het ziekenhuis en wil je met ‘Beter Laten’-onderwerpen aan de slag, meld je dan ook aan voor het landelijke online Netwerk KwaliTIJD.

Ben je geïnteresseerd in de voortgang van het project of zou je willen aansluiten bij het Netwerk KwaliTIJD 2.0? Neem dan contact op met Tessa Rietbergen of Wilma van Til-Dubbink

Neussonde

Beter Laten in de praktijk

Controleren of je een neusmaagsonde correct hebt ingebracht, doe je met een pH-meting en niet meer met het minder effectieve en meer risicovolle controlemiddel auscultatie. Recente incidenten tonen aan dat nog steeds niet iedere verpleegkundige is overgestapt op de pH-meting. Lees hoe ze er in het MUMC+ met projectleider Liesbeth de Boer in zijn geslaagd alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Hieronder de belangrijkste materialen die zijn ingezet. Bekijk alle materialen op de website van 'Doen en laten?'.

- Poster Neusmaagsonde
- Video Limonadetest
- Video Inbrengen Neusmaagsonde

RENEW en DIMPLE: niet gepaste zorg terugdringen in de praktijk

Het terugdringen van niet gepaste zorghandelingen in de wijkverpleging is een belangrijke stap naar veiligere en duurzamere zorg. Daar wordt in twee soortgelijk projecten hard aan gewerkt. 

1. RENEW
In het project RENEW (meeR gEpast gebruik met beter lateN in dE Wijk) gaan twaalf wijkteams een jaar lang onder begeleiding aan de slag met het verminderen van niet gepaste zorg.

Elk team kiest handelingen die ze willen gaan laten. Er worden praktische tools (zoals checklists, stappenplannen en vragenlijsten) en plannen van aanpak (strategieën) ontwikkeld en door de teams in de praktijk getest. Al deze kennis en instrumenten worden na de pilot opgeleverd in een toolkit, waarmee zorgverleners in de wijk zelfstandig mee aan de slag kunnen om niet gepaste zorg uit te bannen. 

Het project - gefinancierd door ZonMw - is een samenwerking tussen IQ Healthcare, Radboudumc, Hogeschool Arnhem Nijmegen, V&VN en Vilans.

2. DIMPLE
In het project DIMPLE (De-IMPLEmenatie van niet gepaste zorg in de wijk) zijn twaalf wijkteams vanaf begin 2023 aan de slag met het de-implementeren van een aantal zelfgekozen zorghandelingen. In deze pilot worden in elk wijkteam een of twee de-implementatie ambassadeurs benoemd. Zij worden uitgebreid geschoold en gecoacht zodat zij aanspreekpunt kunnen zijn voor collega’s tijdens het project en waar nodig kunnen ondersteunen en coachen. De gebruikte materialen voor scholing en coaching van de de-implementatie ambassadeurs en producten die ingezet zijn bij de de-implementatie komen na het project beschikbaar zodat zorgorganisaties in de wijk er zelf mee aan de slag kunnen.
Meer informatie vind je op  DIMPLE in de wijk.

Het project - gefinancierd door ZonMw - is een samenwerking tussen het Erasmus MC, UMC Utrecht, LUMC, Hogeschool Utrecht, V&VN en de Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk.

Professionalisering wijkverpleging

5 handelingen in de wijk die je beter kunt laten

Is elke handeling in de wijk wel nodig? Nee! Zo blijkt uit een inventarisatie onder wijkverpleegkundigen en verzorgenden. Het gaat om tientallen handelingen die eerder zinvol leken, maar nu soms zelfs schadelijk blijken. “Dagelijks cliënten volledig wassen? Het wordt afgeraden.”

Wat kun jij doen?

Test of jij zelf onnodige handelingen uitvoert en ga aan de slag om onnodige zorg uit te bannen:

  1.  Gebruik de handige infographic.
  2.  Bekijk de Beter Laten lijst en deel deze met collega's.
  3.  Bedenk bij elke handeling of deze echt nodig is bij deze patiënt of cliënt.
  4.  Leer van de ervaringen van de deelnemers aan het project KwaliTIJD.
    5.  Ga aan de slag met het Verpleegkundig Implementatiestappenplan 
    6.  Bekijk de geleerde lessen uit KwaliTIJD 1.0

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!