Beter Laten

Beter Laten Website Banner

Verpleegkundigen en verzorgenden doen dagelijks best veel handelingen (soms wel 2/3 van de dagelijkse handelingen) waarvan het nut niet is aangetoond. Deze handelingen niet meer doen kan tijd, leed voor de patiënt en soms geld schelen. 

Welke verpleegkundige handelingen kun je beter doen of juist laten? Het Radboud UMC bracht de handelingen in 2017 en opnieuw in 2023 in kaart. Op deze themapagina vind je de laatste Beter Laten- en Beter Doen-lijsten en informatie, inspiratie en hulpmiddelen om met Beter Laten aan de slag te gaan. 

Lijsten per sector: Beter Laten 2.0

Beter Laten 2.0 is een vervolg op de eerste Beter Laten-lijst uit 2017. De nieuwe lijst ‘Beter Laten’ bevat in totaal 67 verpleegkundige handelingen waarvan aangetoond is dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken. 

Voorbeelden zijn

 • Overbodige lagen achterwege laten bij patiënten met risico op decubitus
 • Niet blaasspoelen om urineweginfectie te voorkomen
 • Huidirritatie te voorkomen door minder vaak te wassen en te douchen

Top 5 verpleegkundige handelingen die je beter kunt laten

 

Voor elke sector is in samenwerking met het werkveld een top 5 Beter Laten handelingen opgesteld. Ook is er nu een specifieke Beter Laten-lijst en Beter Doen-lijst voor de ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg, verstandelijke gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging.

 

MV191120 Venvn Bethem T0I4874
 • V&VN Algemeen

Meer Beter Laten per sector

Op deze pagina vind je de Beter Laten lijsten per sector, vind je meer achtergrondinformatie en ontdek je ook welke handelingen je beter wél kunt doen. 

Projecten ziekenhuis: KwaliTIJD

Hoe breng je de Beter Laten aanbevelingen in de praktijk in het ziekenhuis? Waar begin je, waar loop je tegenaan en wat heb je nodig om onnodige handelingen uit de dagelijkse routine uit te bannen?  

In het project KwaliTIJD, een samenwerking tussen V&VN en het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) zijn bovenstaande vraagstukken in kaart gebracht.

In 10 ziekenhuizen gingen verpleegkundige teams aan de slag met ‘Beter Laten’ onderwerpen. Dat leverde leverde praktische tips en inzichten op. 


Implementeren voor Verpleegkundigen met KwaliTIJD


Deze praktische tips en inzichten zijn samengebracht in twee veel gebruikte producten: een implementatieplan en een infographic. En er is een landelijke online Netwerk KwaliTIJD gestart. Deze producten en meer informatie over KwaliTIJD vind je op onderstaande pagina.

Verpleegkundige Bij Couveuse 1
 • V&VN Algemeen

Meer Beter Laten in de ziekenhuiszorg

Op deze pagina lees je alle informatie over KwaliTIJD, lees je over de laatste ontwikkelingen en meer.

Projecten wijkverpleging: RENEW en Dimple

Het terugdringen is een belangrijke stap naar veiligere en duurzamere zorg. Daar wordt in twee soortgelijk projecten hard aan gewerkt.

1. RENEW

In het project RENEW worden diverse wijkteams begeleid om aan de slag te gaan met een zorghandeling uit de Beter Laten lijst. Samen met de wijkteams zijn er praktische tools en plannen ontwikkeld die helpen om als wijkteam gestructureerd met een Beter Laten onderwerp aan de slag te gaan. Alle tools uit het project zijn nu te downloaden.

Lees meer over dit project en Beter Laten in de wijkverpleging.

Verzorgend wassen 

2. DIMPLE

In het project DIMPLE zijn twaalf wijkteams vanaf begin 2023 aan de slag met het de-implementeren van een aantal zelfgekozen zorghandelingen. In deze pilot worden in elk wijkteam een of twee de-implementatie ambassadeurs benoemd. Lees meer over het project DIMPLE.

Venvn Verzorgend Wassen Ea RWF 03584
 • V&VN Algemeen

Meer Beter Laten in de wijk

Op deze pagina lees je alle informatie over RENEW, DIMPLE en over de verpleegkundige handelingen die je beter kunt laten in de wijk.

Lijsten over wond en pijn

In het project Improve! filterde IQHealthcare welke handelingen je bewezen beter kunt doen en beter kunt laten uit richtlijnen, kwaliteitstandaarden en CAT-boekjes.

Downloadas Wond en Pijn preview

Voorbeelden (Beter Doen):

 • De zorgontvanger binnen 24 uur postoperatief laten douchen, indien deze dit wenst. 
 • Niet verklevend gaasverband te gebruiken bij een bijtwond

Voorbeelden (Beter Laten):

 • Een wondbedekker gebruiken bij primair afgesloten, niet wekkende wonden
 • NSAID-bevattende schuimverbanden af om acute of continue wondpijn te bestrijden

De complete inzichten van Beter Doen en Beter Laten vind je op onderstaande pagina.

Verpleegkundige En Patient Handen Vasthouden
 • V&VN Algemeen

Meer Beter Laten bij wond & pijn

Alle informatie over Beter Laten bij wond en pijn gebundeld op één pagina. 

Wat doet V&VN?

Het blijkt lastig te zijn om onnodige handelingen niet meer uit te voeren. Dagelijkse routine of de vraag van iemand om het toch te doen, kan ervoor zorgen dat het nog steeds gebeurt. Veel verpleegkundigen zijn zich hier bewust van, maar weten niet altijd hoe ze de verandering in de praktijk kunnen doorzetten. Daarom is er een vervolg gegeven aan de Beter Laten lijst in de meerdere projecten: KwaliTijd, RENEW en DIMPLE.

Wat kun jij doen?

Test of jij zelf onnodige handelingen uitvoert en ga aan de slag om onnodige zorg uit te bannen:

 1.  Gebruik de handige infographic.
 2.  Bekijk de Beter Laten lijst en deel deze met collega's.
 3.  Bedenk bij elke handeling of deze echt nodig is bij deze patiënt of cliënt.
 4.  Leer van de ervaringen van de deelnemers aan het project KwaliTIJD.
  5.  Ga aan de slag met het Verpleegkundig Implementatiestappenplan 
  6.  Bekijk de geleerde lessen uit KwaliTIJD 1.0
Verpleegkundigen In Overleg Achter Computer
 • V&VN Algemeen

Extra Beter Laten/Beter Doen-handelingen om met prioriteit op te pakken (2023)

Samen met de verpleegkundige beroepsgroep heeft V&VN uit de nieuwe ‘Beter Laten/Beter Doen’-lijst tien verpleegkundige handelingen geselecteerd die in de ziekenhuizen en klinieken prioriteit moeten krijgen bij de implementatie. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)