Beroepsprofielen

Banner Thema Beroepsprofielen
Wet BIG Thema
  • V&VN Algemeen

Toekomstbestendige Wet BIG

Voorbehouden handelingen, deskundigheidsbevordering en tuchtrecht: deze drie onderwerpen staan centraal in de nieuwe ontwikkelingen voor de Wet BIG. Het ministerie van VWS onderzoekt hoe de wet toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Het is belangrijk dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten meepraten over deze ontwikkelingen in de wet. V&VN denkt daarom samen met andere beroepsverenigingen, de Nederlandse Patiëntenfederatie en de werkgevers mee.

De Wet BIG-II en de overgangsregeling kunnen niet rekenen op steun van V&VN-leden. Dit blijkt in september 2019 uit een ledenpeiling van V&VN, waaraan 17.399 leden - verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten - deelnemen. Slechts 21 procent van alle respondenten steunt een mogelijke wet en maar 5 procent de voorgestelde overgangsregeling. 

V&VN heeft Alexander Rinnooy Kan, die in opdracht van de minister van VWS de steunt voor de wet verkent, laten weten dat er geen basis is om verder te gaan met Wet BIG-II en de overgangsregeling. Op basis van gesprekken met betrokken partijen – vakbonden, werkgevers, V&VN en het actiecomité BIG2 – adviseert Rinnooy Kan de minister om geen wet in te dienen die beroepsdifferentiatie regelt. Daar zijn de partijen die Rinnooy Kan heeft geraadpleegd het over eens. Vervolgens laat minister Bruins in oktober 2019 weten dat hij dit advies volgt.

Hoe nu verder?

Gerton Heyne, interim-voorzitter van V&VN: "Het is positief dat zoveel leden zich in zo'n korte tijd hebben uitgesproken. Het is duidelijk dat er onder onze leden op dit moment geen draagvlak is voor differentiatie, laat staan voor een wet die dat gaat regelen. Er wordt verschillend gedacht over functiedifferentiatie tussen verschillende groepen leden. Dat moeten we in alle openheid met elkaar gaan bespreken. Wij gaan de komende tijd dan ook met deze uitkomsten in de hand het gesprek aan met onze leden. Wat betekent dit voor de verdere ontwikkeling van het verpleegkundig beroep? En voor de rol die V&VN als beroepsvereniging daarbij kan spelen? Welke bijdrage kunnen en moeten we leveren om alle zo waardevolle en noodzakelijke verpleegkundigen en verzorgenden voor de zorg te behouden? En dat in het belang van de best mogelijke zorg voor onze patiënten. In een ledenvereniging zijn het de leden die dat samen bepalen."

Lees ook het blog van Gerton Heyne: vernieuw de vereniging en betrek de leden daar nauw bij.

Leden aan het woord

Interviews met leden in V&VN Magazine:

Niels Jacobs: 'Dit wetsvoorstel voelde als een overval'
Nico Tönjes: 'Laat huidig personeel met rust'
Marjolein Zilverentant: 'We hebben elkaar zo hard nodig'
Anne Boerboom: 'Juist gesprek is nu belangrijk'
Richard Touw: 'Bundel je krachten, versterk je positie'

Regiobijeenkomsten

V&VN organiseerde in augustus, september en oktober door het hele land bijeenkomsten voor verpleegkundigen waarin we met elkaar in gesprek gingen over de toekomst van het verpleegkundig beroep. Van de eerste vier bijeenkomsten hebben we verslagen gemaakt die je hier kunt teruglezen.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst in Arnhem
Lees hier het verslag van de bijeenkomst in Den Haag
Lees hier het verslag van de bijeenkomst in Maastricht
Lees hier het verslag van de bijeenkomst Tilburg

Contact

Heb je nog vragen over de beroepsprofielen, of wil je je mening delen?

  • Stuur ons een e-mail
  • Bel voor specifieke vragen naar: (030) 291 90 50

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)