69% van verpleegkundigen en verzorgenden ervaart structureel problemen met hulpmiddelen

  • 19 februari 2024
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Keuken Met Medicatie

Ruim twee derde van de verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten (69%) die hulpmiddelen aanvragen, bestellen of betrokken zijn bij de levering ervaren elke maand of vaker problemen. Van degenen die met spoedbestellingen te maken heeft, zegt 53% dat patiënten en cliënten in zo'n geval gemiddeld meer dan 12 uur op een hulpmiddel moeten wachten. Dat blijkt uit een peiling waar bijna 5.000 leden van V&VN aan hebben meegewerkt.

“Dit is schokkend”, reageert V&VN-bestuurder Jaap Kappert. “Het is niet alleen heel onwenselijk voor patiënten en cliënten, het levert ook morele stress op bij zorgprofessionals. Het is daarom noodzakelijk dat er meteen maatregelen worden genomen, zoals een landelijke spoedlijn en een centraal meldpunt."

Kappert bespreekt de resultaten dinsdag met betrokken zorgpartijen. 

Van een blaaskatheter tot verbandmiddelen en van continentiemateriaal tot naalden. Een groot deel van de verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten heeft tijdens de zorg voor patiënten en cliënten te maken met het aanvragen, bestellen en leveren van hulpmiddelen. Van die groep ervaart 42% elke week of vaker problemen, 27% elke maand en 26% minder dan één keer per maand. Slechts 5% zegt nooit tegen problemen aan te lopen (zie de grafiek hieronder).

De meeste problemen bij het aanvragen of bestellen van hulpmiddelen worden veroorzaakt door moeizaam contact met de leverancier (47% van de ondervraagden geeft dit aan). Ook onduidelijkheid over welke leverancier afspraken heeft met de zorgverzekeraar van een patiënt of cliënt (32%) en het regelen van een handtekening van een bevoegde voorschrijver (20%) worden vaak genoemd. Bij de levering gaat ook veel mis; hulpmiddelen zijn niet leverbaar (39%) of komen niet op tijd (38%). Een deel van de respondenten (20%) zegt dat er andere hulpmiddelen worden geleverd dan zijn besteld, dat er te weinig wordt geleverd (11%) of dat er juist te veel wordt geleverd (8%). 

Lang wachten bij spoed 

Van de respondenten die te maken hebben met spoedbestellingen, geeft ruim de helft (53%) aan dat in zo’n geval patiënten en cliënten gemiddeld meer dan 12 uur op een hulpmiddel moeten wachten, waarvan een behoorlijk deel zelfs langer dan 24 uur (zie de grafiek hieronder). Verpleegkundigen en verzorgenden lopen bij spoedbestellingen tegen dezelfde problemen aan. Iets meer dan de helft (51%) zegt dat hulpmiddelen niet op tijd komen, een net iets kleiner deel (49%) laat weten dat het contact met de leverancier moeizaam gaat, bijvoorbeeld vanwege lange wachttijden aan de telefoon. 

Infographic Hulpmiddelen V&VN

Ruim driekwart (78%) van de verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die problemen ervaart, weet niet dat je daar melding van kunt doen. Van degenen die daar wel van op de hoogte zijn, meldt een kleine meerderheid (52%) weleens. De meeste meldingen worden gedaan bij de leverancier en bij de eigen organisatie.

Wat moet er gebeuren?

“Leveranciers moeten nu in actie komen”, zegt Kappert, die dinsdag met leveranciers en andere zorgpartijen in gesprek gaat. “We hebben vaak te maken met mensen die heel kwetsbaar zijn of zelfs in de laatste fase van hun leven zijn. Zij kunnen niet wachten op een bepaald hulpmiddel. Hoe langer het duurt, hoe meer zij lijden. Dat is niet alleen heel onwenselijk voor patiënten en cliënten, maar het levert ook morele stress op bij verpleegkundigen en verzorgenden. Het is daarom noodzakelijk dat er meteen maatregelen worden genomen in samenspraak met de beroepsgroep, zoals een landelijke spoedlijn om snel in contact te komen met de leverancier.”

We hebben vaak te maken met mensen die heel kwetsbaar zijn of zelfs in de laatste fase van hun leven zijn. Zij kunnen niet wachten.

Jaap Kappert, V&VN-bestuurder

“Maak daarnaast de palliatieve kit (een box met hulpmiddelen speciaal voor cliënten en patiënten in de laatste fase van hun leven, die op dit moment door een paar zorgverzekeraars wordt vergoed, red.) overal beschikbaar én zorg dat alle leveranciers hetzelfde digitale aanvraagformulier gebruiken. Dat vermindert de tijd die zorgprofessionals bezig zijn met het bestellen van een hulpmiddel. Tot slot moet er een centraal meldpunt komen, zodat problemen op één plek samenkomen.”

Ruim duizend respondenten hebben aangegeven betrokken te willen blijven bij dit onderwerp. Zij vormen een ‘panel’ dat bijvoorbeeld wordt ingezet om met oplossingen te komen en verbeteringen in de gaten te houden. Rond de zomer zullen zij worden uitgenodigd voor een vervolgpeiling.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd