Toekomstbestendige Wet BIG

Wet BIG Thema

Voorbehouden handelingen, deskundigheidsbevordering en tuchtrecht: deze drie onderwerpen staan centraal in de nieuwe ontwikkelingen voor de Wet BIG. Het ministerie van VWS onderzoekt hoe de wet toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Het is belangrijk dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten meepraten over deze ontwikkelingen in de wet. V&VN denkt daarom samen met andere beroepsverenigingen, de Nederlandse Patiëntenfederatie en de werkgevers mee.

Om goed in kaart te brengen waar de knelpunten liggen en wat er speelt bij verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, organiseert V&VN in september zes online bijeenkomsten. De uitkomsten toetsen we in een ledenpeiling. Dat wordt de basis voor onze inbreng bij VWS. Op deze themapagina lees je alles over de ontwikkelingen, de bijeenkomsten en kun je altijd de nieuwste informatie vinden.

Ontwikkelingen in de maatschappij en binnen de gezondheidszorg kunnen knelpunten veroorzaken in hoe de wet nu is ingericht. Denk aan ontwikkelingen als langer thuis wonen, digitalisering, het gebruik van nieuwe technologieën, de opkomst van netwerkzorg en de groeiende personeelstekorten. Over de knelpunten én oplossingsrichtingen gaan we met leden en niet-leden in gesprek tijdens de bijeenkomsten in september. Voor alle duidelijkheid: de beroepsdifferentiatie is helemaal van de baan. De verpleegkundige blijft één beroep in de wet. Het ministerie richt zich nu op drie andere onderwerpen:

170410 Mv Venvn Bernhoven T0I4478

Voorbehouden handelingen en beroepenregulering

Welke knelpunten kom je tegen bij de regels voor voorbehouden handelingen en hoe kunnen deze worden opgelost? De knelpunten kunnen te maken hebben met onduidelijkheid, onbekendheid en inflexibiliteit van de regels in de praktijk. Ook wordt onderzocht of het nodig is om de criteria voor toelating van nieuwe beroepen (in artikel 3 en 34 van de Wet BIG) aan te passen.

170410 Mv Venvn Bernhoven T0I4227 (1)

Deskundigheidsbevordering bij herregistratie BIG-register

Het aantonen van je deskundigheid wordt in de toekomst misschien een eis bij herregistratie in het BIG-register. Stel dat dat gebeurt, hoe zou het aantoonbaar maken van je deskundigheid er dan uit moeten zien als dit gaat gelden voor artikel 3-beroepen (waaronder de verpleegkundige, maar bijvoorbeeld ook basisartsen en fysiotherapeuten)? Hoe kunnen we aansluiten bij hoe jij het liefst je vak bijhoudt? En met welke knelpunten moeten we rekening houden?

170410 Mv Venvn Bernhoven T0I3558

Lerende werking van het tuchtrecht

Hoe kunnen verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten beter leren van het tuchtrecht? En hoe kun je bij een tuchtklacht over het individuele handelen van een BIG-geregistreerde ook kijken naar verbeteringen in teams en in samenwerkingsverbanden in de keten?

Wat doet V&VN?

Wij zorgen dat de inbreng van verpleegkundigen en verzorgenden de basis wordt voor onze gesprekken met VWS. Via een eerste reeks gespreksrondes en online bijeenkomsten hebben wij onder leden verkend welke problemen zij ervaren bij voorbehouden handelingen. Dit heeft inzicht gegeven in de onderwerpen die van belang zijn voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. In vervolgbijeenkomsten in september gaan we hier verder over in gesprek met leden en niet-leden en zoeken we met hen naar mogelijke oplossingsrichtingen. Die toetsen we vervolgens in een peiling eind september 2021. Ook niet-leden kunnen hun mening geven. De inbreng gebruiken we vervolgens als basis voor de gesprekken met VWS waarin we suggesties doen voor aanpassing en doorontwikkeling van de wet.

Wat kun jij doen?

· Geef je op voor een van onze online bijeenkomsten (voor leden en niet-leden) in september 2021.

· Doe mee met de peiling. Eind september komt er een peiling voor alle leden van V&VN om te toetsen of de opgehaalde standpunten breed gedragen worden door de beroepsgroep.

· Ben je geen lid van V&VN, kun je niet aansluiten bij de bijeenkomsten en wil je wél je mening geven? Dat kan via een formulier dat eind september op de website van V&VN komt te staan.

Kom naar de online bijeenkomsten! In september 2021 organiseren we voor de eerste twee onderwerpen zes online bijeenkomsten. Wil jij je mening geven en ons ideeën aanreiken? Geef je op voor een van de volgende bijeenkomsten. Deelname is gratis. Leden en niet-leden van V&VN zijn van harte welkom.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!