Registraties geven kwaliteitssignaal

Registraties worden door verpleegkundigen en verzorgenden veelal als last ervaren. Maar als ze helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, kunnen registraties veel nut hebben. Dat staat in het standpunt Registratielast van V&VN. Daarin roept V&VN verpleegkundigen en verzorgenden op hun eigen onderwerpen voor kwaliteitsverbetering in te brengen in hun team en daar registraties voor in te zetten.

Ron Koop, verpleegkundig specialist bij zorgorganisatie Livio "Elk jaar doet Livio mee aan de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen (LPZ). Op deze meetdag worden zorgproblemen in kaart gebracht. Omdat het landelijk gebeurt, kun je je organisatie ook vergelijken met anderen. Er wordt gemeten op allerlei onderwerpen: decubitus, ondervoeding, incontinentie, smetten, vallen, fixatie, wondinfecties."

"Mijn collega Sandra Koster en ik zijn begonnen met het vertalen van de LPZ-uitslagen naar de praktijk. Uit de meting bleek dat we op afdelingen waar psychogeriatrische cliënten wonen, relatief veel cliënten hebben met ondervoeding. Al snel bleek dat de oorzaak lag in het omgaan met afweergedrag van bewoners. Regelmatig draaien mensen met dementie die geholpen worden bij het eten en drinken hun hoofd weg of spugen het eten en drinken weer uit."

"We hebben onderzocht wat het kennis- en vaardighedenniveau is van verzorgenden op dit thema, hoe wordt omgegaan met dit afweergedrag bij eten en drinken, welke richtlijnen zijn er over dit onderwerp en welke gebruiken ze al?"

"Uiteindelijk zijn we gekomen tot een multidisciplinaire zorgstandaard voor onze organisatie. Deze beschrijft welk risico-inventarisatie instrument we gebruiken voor ondervoeding. Verder bevat de zorgstandaard een standaard zorgplan bij ondervoeding, advies in benadering en de standaard beschrijft gerichte acties bij afweergedrag. Ook staat beschreven wat de taken zijn van de psycholoog en de diëtiste."

Heb jij ook een mooi voorbeeld van hoe je als verpleegkundige of verzorgende aan de slag bent gegaan met informatie uit registraties? Of hoe je zelf een meting hebt gedaan om erachter te komen hoe goed de zorg is? Laat het V&VN weten door een mail te sturen naar redactie@venvn.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)