V&VN tekent Integraal Zorgakkoord

  • 16 september 2022
  • Nieuwsbericht
  • Integraal Zorgakkoord
  • V&VN Algemeen
MV181204 Venvn Beeldbank Wijkverpleging T0I5272 1

Vrijdagavond hebben bijna alle partijen in de zorg, waaronder V&VN, het Integraal Zorgakkoord getekend. In het akkoord zijn afspraken gemaakt om te zorgen dat we in de toekomst aan alle Nederlanders die dit nodig hebben zorg kunnen blijven bieden. Daarvoor zijn samenwerking, preventie en het versterken van de eerstelijnszorg belangrijk. Ook wordt geïnvesteerd in opleiden, loopbaanperspectief, professionele zeggenschap en het verlagen van administratieve lasten, zodat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten met plezier hun werk kunnen blijven doen.

Vraagstukken samen oplossen

V&VN-voorzitter Bianca Buurman: “V&VN steunt het Integraal Zorgakkoord op inhoud. De zorg moet anders georganiseerd worden. Zoals het nu gaat, kan het niet meer. De zorg loopt vast. Er zijn wachtlijsten, in het ziekenhuis, in de GGZ, in de wijk. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten gaan gebukt onder hoge werkdruk, de zorgkosten stijgen en extra mensen om die groeiende zorgvraag op te vangen, zijn er niet. Als we niets anders doen, dan worden de problemen groter. We kunnen het alleen gezamenlijk oplossen. De verpleegkundige expertise is van cruciaal belang. Die expertise gaat over gezondheid, kwaliteit van leven en de menselijke maat. Wij staan het dichtst bij de patiënten, van geboorte tot overlijden, we werken van huisartsenpraktijk en ziekenhuis tot GGZ en we zien waar oplossingen liggen. Het is essentieel dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hun professionele inbreng geven bij deze vraagstukken. Op alle niveaus, en nu ook in dit complexe zorgakkoord.”

Wijkverpleging

Voor de wijkverpleging zijn in de laatste weken grote stappen vooruit gezet. Buurman: “Er is de laatste jaren sprake geweest van onderbesteding. De zorgverzekeraars stuurden enorm aan op doelmatigheid en zo bleef 600 miljoen euro op de plank liggen. Dat is niet goed en heeft geleid tot verschraling. Geld dat beschikbaar wordt gesteld, moet worden uitgegeven.” In het zorgakkoord hebben partijen met elkaar afgesproken dat vanaf nu tot en met 2026 geld wordt uitgegeven. Dit jaar gaat er 3,2 miljard naar de wijk en dat is volgend jaar 3,8 miljard. Buurman: “Dit geld gaat naar betere patiëntenzorg, opleiden, ruimte om aan preventie te doen en overlegtijd. In de afgelopen dagen hebben zorgverzekeraars en zorgaanbieders daar bindende afspraken over gemaakt, waardoor we erop vertrouwen dat dit ook echt gaat gebeuren.”

Vertrouwen

De huisartsen vinden dat er belangrijke positieve afspraken in het zorgakkoord staan, maar hebben op basis van het verleden nog onvoldoende vertrouwen dat deze ook worden uitgevoerd. Daarom hebben zij het akkoord nog niet ondertekend. Buurman: “Wij vinden het erg belangrijk dat er tussen alle zorgpartijen (verzekeraars, aanbieders en professionals) meer vertrouwen komt en dat de afspraken daadwerkelijk uitgevoerd worden. Daar móeten we met elkaar uitkomen. Dat is belangrijk voor de patiënten en professionals: huisartsen, medici, verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten.”

Werk aan de winkel

In de onderhandelingen heeft V&VN veel van wat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hebben aangegeven belangrijk te vinden gerealiseerd. Maar daarmee zijn we er nog niet. Buurman: “Het zorgakkoord is een dik pak papier met meer dan 100 pagina’s aan intenties en afspraken. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten die in de directe patiëntenzorg werken, moeten merken dat er in hen geïnvesteerd wordt: in stages en in opleidingen. En dat zij een grotere invloed krijgen op het beleid van hun afdeling of organisatie."

Nu salaris goed regelen

Uit de peiling die V&VN onlangs heeft gehouden, bleek dat het stijgen van de lonen een belangrijke randvoorwaarde is voor de leden. Buurman: “Het advies van de SER om de lonen marktconform te maken, moet worden doorgevoerd. Hierin steunen we de inzet van de vakbonden en werkgevers.”

Online bijeenkomsten

Ben je benieuwd naar de achtergronden van het IZA-standpunt van V&VN of heb je een vraag? V&VN-voorzitter Bianca Buurman licht in online bijeenkomsten de ontwikkelingen rond het Integraal Zorgakkoord toe en geeft antwoord op vragen van V&VN-leden. 21 en 22 september zijn de volgende bijeenkomsten. Alle leden hebben een e-mail met een uitnodiging gekregen.

6 vragen aan Bianca Buurman over het Integraal Zorgakkoord

Waarom is V&VN aan de onderhandelingstafel gaan zitten? Wat heeft V&VN bereikt? Wordt er nu wel of niet geïnvesteerd in de wijkverpleging? Hoe zijn de leden van V&VN meegenomen in het akkoord? Hoe zit het met 1-op-6? En waarom is zo’n Integraal Zorgakkoord eigenlijk nodig? Lees het interview met V&VN-voorzitter Bianca Buurman.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd