Grote Zorgdebat: ‘Opleiden in de zorg onderbelicht’

  • 14 november 2023
  • Nieuwsbericht
  • Verkiezingen
  • V&VN Algemeen
Grote Zorgdebat 1

Verkiesbare politici hebben tijdens het Grote Zorgdebat - dat mede werd georganiseerd door V&VN - laten zien dat ze de gezondheidszorg in ons land een belangrijk thema vinden. “Het is goed om te constateren dat onderwerpen als ouderenzorg, mantelzorg en behoud van verpleegkundigen en verzorgenden op de politieke agenda’s staan”, zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman na afloop van het op 13 november gehouden debat. 

Hoewel dat winst is, vindt Buurman dat er nog wel onduidelijkheden zijn. “Alle partijen vinden het behoud van zorgprofessionals belangrijk. Maar hoé ze dat willen doen is lang niet altijd helder. Er is aandacht gevraagd voor een hoger salaris, betere arbeidsvoorwaarden en zeggenschap, maar ik miste het belang van een hogere instroom bij de hbo's en mbo's. Niet voor niets pleit V&VN voor het afschaffen van het collegegeld voor zorgopleidingen. Opleiden is belangrijk. Hierbij gaat het niet alleen om een nieuwe aanwas die gaat studeren, maar ook om de tijd en ruimte op het werk om jezelf als zorgprofessional te blijven scholen als je dat wilt.” 

Positief vindt Buurman het voornemen van de ChristenUnie: die kondigde een initiatiefwet aan over mantelzorg. Het idee is dat werknemers twee maanden per jaar voor 70 procent van hun salaris mantelzorgverlof kunnen opnemen. Werkgevers moeten gestimuleerd worden om dit percentage aan te vullen. “Ik zag wel een paar partijen die hierop instemmend reageerden. En dat sluit aan bij ons eerder gepubliceerde verkiezingsmanifest waarin we vragen om wettelijke en financiële ondersteuning van mantelzorgers te stimuleren.” 

*Middelste foto: Vrouwenpower! Voorzitter V&VN Bianca Buurman (midden), voorzitter NFU Melanie Schmidt (midden) en voorzitter KNVO Marieke Smith (recht) ontmoeten elkaar tijdens een netwerkbijeenkomst voor het debat.

Geen aandacht voor GGZ

Terecht was er volgens Buurman veel aandacht voor de kwetsbare ouderen die tussen wal en schip vallen sinds de verzorgingstehuizen er niet meer zijn. “Het is goed dat in de politiek doordringt dat er een grens is aan hoe lang je een kwetsbare oudere thuis kunt laten wonen. Maar ik miste in dit debat over de zorg voor kwetsbare personen de aandacht voor de GGZ. Als we het hebben over kwetsbare mensen die zorg nodig hebben, dan denken we ook aan deze sector waar sprake is van te weinig zorg- en behandelcapaciteit.” 

De bureaucratie en administratielast kwam bij alle politieke partijen terug - een onderwerp dat verpleegkundigen en verzorgenden aanhoudend agenderen als een vervelend en tijdrovend onderdeel van het werk. Buurman: “Al jaren benadrukt V&VN het belang van minder regels en administratie in de zorg en van meer vertrouwen in de zorgprofessional.” De BBB ging op dit onderwerp het verst en stelde dat zorgpartijen op hun budget gekort moeten worden als zij van zorgpersoneel een minutieuze verantwoording van de werkzaamheden willen. De PVV waarschuwde het publiek op te passen bij dergelijke ‘paaivoorstellen’ gezien het feit dat de PVV zelf de afgelopen jaren al tientallen moties heeft ingediend om de lastendruk te verminderen. Deze moties kregen onvoldoende steun.

Minder zwevende kiezers na debat

Aan het einde van het debat bleek dat het aantal zwevende kiezers met 9 procent was afgenomen; van 64 naar 55 procent. De V&VN-voorzitter hoort daarbij. “Vooraf twijfelde ik nog, maar het debat heeft me wel geholpen. Ik weet nu op welke partij ik ga stemmen”, besluit Buurman. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)