Doe mee aan enquête vernieuwing normenkader voor indiceren van zorg thuis

  • 6 juni 2024
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Wijkverpleging_computer

Werk jij in de wijk? En ben je betrokken bij indicatiestelling? Doe dan mee aan de enquête over de vernieuwing van het normenkader voor indiceren van zorg thuis. Met de vragenlijst kun je reageren op de eerste concepttekst voor het vernieuwde normenkader.

Sinds 2014 geeft het normenkader van V&VN duidelijkheid over de eisen waar wij als verpleegkundigen aan voldoen wanneer we zorg thuis indiceren. De ontwikkelingen in de wijk zijn sindsdien razendsnel gegaan. In de praktijk blijkt dat de interpretatie van de normen discussie oplevert tussen verpleegkundigen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Uit het onderzoek Praktijkvariatie blijkt dat wijkverpleegkundigen niet allemaal op dezelfde manier indiceren. Dat leidt in de praktijk tot variaties. Dat kan ook niet anders, omdat bij cliënten met hetzelfde ziektebeeld de zorgvraag en de thuissituatie heel anders kunnen zijn. Praktijkvariatie is niet erg, maar er is soms ook sprake van ongewenste praktijkvariatie. Hoog tijd voor een herijking van het normenkader om de indicaties te verbeteren en ongewenste praktijkvariatie te verminderen.

Spreek je uit

Met deze enquête kun je reageren op het eerste concept van het vernieuwde normenkader. Een projectgroep van verpleegkundigen uit de V&VN-afdelingen Wijkverpleegkundigen, Vrouw & Kind, Dementieverpleegkundigen en Technische Thuiszorgverpleegkundigen, heeft elke norm van het huidige normenkader uit 2014 kritisch doorgelicht en besproken. Dit leidde tot aanpassingen aan de normen. We willen graag jullie mening weten over deze veranderingen. 

Naar de enquête


De herijking van het normenkader is een belangrijke mijlpaal voor de wijkverpleging. We vragen je daarom om met aandacht en tijd de vragen in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Je antwoorden worden geanonimiseerd verwerkt. We stellen je bijdrage zeer op prijs.  

Wijkverpleging_verpleegkundige_cliënt

Vernieuwing normenkader voor indiceren van zorg thuis

Hoe zorg je dat je als verpleegkundige de juiste indicatie stelt? Sinds 2015 geeft het normenkader van V&VN duidelijkheid over de eisen waar wij als verpleegkundigen aan voldoen wanneer we zorg thuis indiceren. De ontwikkelingen in de wijk zijn sindsdien razendsnel gegaan.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)