Excellente Zorg

51A2946

Excellente Zorg helpt zorginstellingen om een goede werkomgeving te creëren voor verpleegkundigen en verzorgenden. Met Excellente Zorg kunnen zij meer voldoening halen uit hun werk en de beste zorg leveren aan patiënten.

Excellente Zorg bestaat uit drie pijlers: verpleegkundigen & verzorgenden, organisatie en patiënten/cliënten. Uit wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten zijn de ‘essentials of magnetism’ gedestilleerd. V&VN heeft deze punten in 2009 als basis genomen om Excellente Zorg te ontwikkelen in samenwerking met de Nederlandse Patiëntenfederatie.

Wat kun je als verpleegkundige of verzorgende zelf doen om ervoor te zorgen dat jouw organisatie met Excellente Zorg aan de slag gaat? Pak het ideaalplaatje erbij en kaart de tips aan bij je leidinggevende en in teamoverleggen.

Op de eigen werkplek zijn de verpleegkundigen zich bewuster geworden van hun eigen rol bij het bespreekbaar maken en zo nodig verbeteren van de kwaliteit van zorg - Martini ziekenhuis

Contact

Excellente Zorg info