Verpleegkundig Tuchtrecht (online)

  • 31 januari 2022
  • Training/Scholing
  • V&VN Algemeen

Hoe werkt een tuchtzitting? Maak het mee!
Wil je weten hoe een tuchtrechtklacht wordt behandeld? Kom dan naar deze scholing die gericht is op verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Er wordt onder andere een tuchtrechtszitting nagebootst!

Een tuchtrechtklacht en dan?
Het zal je maar gebeuren dat er een klacht wordt ingediend over jou bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Weet jij wat je dan te wachten staat? En weet je wat dit voor gevolgen kan hebben? In deze scholing krijg je alle informatie over tuchtrecht en hoe dit precies werkt!

Achtergrondinformatie
Als verpleegkundige of verpleegkundig specialist val je onder de BIG-wetgeving. Een onderdeel van de wet BIG is het tuchtrecht. Doel van het tuchtrecht is de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de zorg te bevorderen en te bewaken. Weet jij dat je onder het tuchtrecht valt van de wet BIG, maar niet wat het exact inhoudt op het moment dat je met een tuchtrechtklacht te maken krijgt? Kom dan naar deze scholing! Na een presentatie spelen alle deelnemers een rol in de schaduwtuchtzaak die zal worden nagespeeld.

Hoe ziet de scholing verpleegkundig tuchtrecht eruit?
- Hoe werkt het tuchtrecht?
- Wie kan er een klacht indienen?
- Wat is de relatie met de wet BIG en hoe zien de beide tuchtnormen van de wet BIG eruit?
- Hoe werkt een tuchtzitting en hoe kun je je verweren?
- Hoe zien de, op basis van tuchtrechtuitspraken ontwikkelde beroepsnormen, eruit?
- Praktijkvoorbeelden
- Adviezen
- Tuchtrechtspel

Wat weet je na de scholing?
- Je weet wat het inhoudt als je met een tuchtrechtklacht te maken krijgt.
- Je weet hoe een tuchtprocedure verloopt.
- Je weet welke maatregelen opgelegd kunnen worden en wat deze betekenen voor je beroepsuitoefening.
- Je hebt inzicht in diverse praktijkvoorbeelden en uitspraken.
- Je hebt adviezen, zodat je klachten kunt voorkomen en weet hoe je het beste om kunt gaan met een tuchtklacht, mocht dat nodig zijn.

Datum en tijd
31-01-2021 van 13.30 - 16.30 uur.

Locatie
Deze bijeenkomst vindt digitaal/online plaats. Instructies wordt een week voor de bijeenkomst gestuurd.

Kosten
Basislid, afdelingslid: € 75,-, studentlid: € 60,-. Niet-lid: € 105,-

Trainer
Jan Mulder is verpleegkundige, verplegingswetenschapper en adviseur bij V&VN. Hij heeft meer dan 30 jaar praktijkervaring als verpleegkundige. Hij werkte in staf, beleids- en onderwijsfuncties binnen de gezondheidszorg. Hij is sinds 1997 lid-beroepsgenoot bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Groningen en betrokken bij veel tuchtklachten.

Accreditatie
Deze training is geaccrediteerd voor 3 punten in het  Kwaliteitsregister V&V en 3 punten in het Verpleegkundig Specialisten Register.

Aanmelden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!