Positionering van de VS in de eerstelijn

  • 20 november 2020
  • Nieuwsbericht
  • M&G Wijkverpleegkundigen

De zorg in Nederland verschuift steeds meer van ziekenhuis en verpleeghuis naar cliënten thuis. Het gevolg van deze ontwikkeling is een steeds grotere vraag naar medische en hoog-complexe verpleegkundige zorg bij cliënten thuis. Verzorgenden en verpleegkundigen in de teams wijkverpleging krijgen hier toenemend mee te maken. Cliënten moeten zelf de zorg organiseren, plannen, afstemmen en de regie houden. Kwetsbare cliënten en hun naasten zijn hiertoe lang niet altijd in staat. Voor huisartsen betekent het dat zij vaker worden ingeschakeld. De vragen die zij krijgen zijn complexer en de werkdruk neemt toe.

Een oplossing voor deze uitdagingen is een verpleegkundig specialist (VS) toevoegen aan het team wijkverpleging. De VS is een master-opgeleide zorgprofessional. Hij/zij kan de regie nemen en cliënten en hun naasten ondersteunen in de coördinatie van zorg. De VS is competent om een team wijkverpleging te begeleiden in het leveren van complexe zorg aan huis. De VS kan tevens laag-complexe, medische zorg thuis bieden. Het is een combinatie van care en cure.

Op dit moment loopt er een onderzoek over de inzet van de VS binnen de wijkverpleging. Dit gebeurt binnen de organisatie Buurtzorg. Door middel van een rapid review, interviews en logboeken van VS’en geven we een beschrijving van hoe de VS in de wijk wordt ingezet. Tevens ontwikkelen we een handreiking voor de inzet van VS’en in de wijkzorg zodat andere organisaties ook de VS kunnen gaan inzetten in het werken achter de voordeur. Lees hier meer.

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!

Gerelateerd