Kom jij het landelijk bestuur van V&VN IC versterken?

 • 14 september 2020
 • Intensive Care
Clay Banks Ljqarjajotc Unsplash

Het landelijk bestuur van de afdeling IC van V&VN (V&VN IC) is op zoek naar IC-verpleegkundigen die zich naast hun huidige baan op vrijwillige basis willen inzetten voor hun beroep en landelijk collega’s willen vertegenwoordigen. Als bestuurslid van V&VN IC ben je in de komende jaren samen met ons één van de voorvrouwen -of mannen van onze beroepsgroep.

V&VN is met ruim 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. V&VN is er voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Onze missie is om de beroepsgroep in staat stellen om ons beroep met trots, passie en professioneel uit te oefenen. V&VN IC is als afdeling zelfstandig beslissingsbevoegd op IC-thema’s en werkt binnen bredere thema’s samen met andere besturen, de ledenraad, afdelingen/platforms, de bestuurscommissies en het landelijk bureau in Utrecht.

Onze uitgangspunten zijn

 • Het onderhouden en uitbouwen van de deskundigheid binnen ons vakgebied.
 • Samenwerking met 100.000 beroepsgenoten om  een krachtige stem hebben in de landelijke politiek en invloed uit te oefenen binnen verschillende partijen in de zorg.
 • In gezamenlijkheid met onze beroepsgenoten de beroepsnorm en beroepsontwikkeling bepalen.

Het bestuur van de afdeling V&VN Intensive care wil de thuisbasis vormen en een ontmoetingsplaats zijn voor alle IC professionals in Nederland en daarbuiten. Wij willen dat kennis, kunde en ideeën worden gedeeld. We willen weten waar behoefte aan is en hoe we onze achterban kunnen bereiken en betrekken. V&VN IC wil zichtbaar zijn en makkelijk raadpleegbaar.

De bestuursleden van V&VN IC  zetten zich, naast hun reguliere baan op of nabij de intensive care, in om ons vak zo goed mogelijk te ontwikkelen en profileren. We volgen de actuele ontwikkelingen in de zorg, zowel inhoudelijk als organisatorisch. We  hebben de laatste jaren meegewerkt aan wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en standaarden en een bijdrage geleverd aan kwaliteitsborging (bijvoorbeeld bij thema’s als decubitus, sepsis, donatiezorg en delier) en een nieuw beroepsprofiel.

Het bestuur van V&VN IC bestaat momenteel uit acht personen, die ieder een eigen aandachtsgebied hebben, o.a. opleiding, wetenschap en nationale/internationale samenwerking. Samen met onze beleidsmedewerker en contactpersoon van het landelijk bureau van V&VN werken wij aan ons jaarplan en daarmee aan zeggenschap, positie en toekomst van de IC verpleegkundigen in Nederland.

Taken en rollen

 • Je werkt mee om ons jaarplan te realiseren en de ontwikkelingen die op ons afkomen te beoordelen en een gezamenlijke strategie te bepalen.
 • Je vertegenwoordigt samen met de andere bestuursleden onze afdeling aan de landelijke overlegtafels.
 • Je voert juist en op tijd de taken uit die we met elkaar afspreken.
 • Je onderhoudt – samen met de andere bestuursleden - contacten met bureau V&VN
 • Je blijft – samen met de andere bestuursleden - op de hoogte van nationale en internationale activiteiten en ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

Competenties

 • Ervaring in bestuurstaken is fijn, maar niet noodzakelijk.
 • Je bent in staat om verantwoordelijkheden op je te nemen en  je aan gemaakte afspraken te houden.
 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de IC zorg in Nederland.
 • Je bent doel- en resultaatgericht.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en bent in staat om strategisch te denken.
 • Je draagt bij aan de binding en de verbinding tussen onze achterban en V&VN.
 • Je bent besluitvaardig.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
 • Je bent representatief voor onze beroepsgroep.
 • Je deelt en draagt de visie van V&VN IC uit.
 • Je beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor.
 • Je bent loyaal en collegiaal.
 • Je bent in staat om gemiddeld vijf uur per week aan afdelingswerkzaamheden te besteden (inclusief de
 • beleidsdagen en eventuele andere bijeenkomsten bij te wonen welke van belang zijn voor de afdeling)
 • Je hebt de bereidheid om samen met anderen congressen en eventuele landelijke scholingen te organiseren.
   

Wat wij bieden

 • Een stimulerende groep mensen en nieuwe ervaringen binnen een landelijke organisatie.
 • Vacatiegelden.
 • Ondersteuning in – als je dat wenst – de aanvraag bij je werkgever om gedeeltelijk in werktijd je taken voor V&VN te kunnen uitvoeren.
 • Een omgeving en sfeer waarin je kunt leren en je vaardigheden verder kunt ontwikkelen.
 • Een groot netwerk.
 • Het volgen van de bestuursscholing van V&VN.
 • Het betrokken worden bij diverse processen en richtlijnen binnen en buiten de V&VN.
 • Een prettige en enthousiaste sfeer binnen het huidige bestuur.
   

Als je belangstelling hebt, ontvangen wij graag een mail met je motivatie en CV. Je kunt dit sturen naar beleidsmedewerker.ic@venvn.nl. Voor vragen kun je contact op nemen met Paul Rood, bestuurslid V&VN-IC: Paul.Rood@han.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd