Stephaniekaalberg (1)

Stephanie Kaalberg

Mijn naam is Stephanie Kaalberg en ben voorzitter van het Cluster Acute Zorg. Binnen de Commissie Acute Zorg werkten wij, de afdelingen ambulancezorg, IC, MC en Miltaire Zorg al sinds 2012 naar tevredenheid met elkaar samen op strategische onderwerpen.

Vanaf vorig jaar hebben wij besloten om te gaan onderzoeken of een vaster samenwerkingsverband ons verder kan versterken. Onder het motto ‘versterking van de professionalisering van onze doelgroepen door ketenzorg en verankering van het ketendenken in het DNA van het cluster” werken wij samen om ons strategieplan en ons activiteitenplan te realiseren.

Vertrekpunt bij dit alles zijn en blijven de afdelingen en de vakgroepen, waar de identiteit van onze leden verankerd is. Uiteraard hopen wij daarnaast in de komende jaren andere groepen en individuele leden uit de acute zorg in ons cluster te verwelkomen.

Janhoefnagel

Jan Hoefnagel

Mijn naam is Jan Hoefnagel en ik ben voorzitter van V&VN Ambulancezorg. Sinds 2016 werk ik in die dynamische sector waarin we continu geconfronteerd worden met de veranderingen in de zorg en in het land. Om die reden is aansluiting met je acute collega's van belang. Een deel van onze collega's komt van de IC, MC, SEH of anesthesie en het acute karakter treft en interesseert ons allen.

Gezamenlijk in het CAZ streven we naar afstemming en toenadering: gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor actuele en toekomstige knelpunten. Acute zorg is mooi, maar acute zorg die klaar is voor de toekomst is noodzakelijk. In het CAZ proberen we samen één blok te zijn waarin de zorgprofessional vertegenwoordigd wordt naar onze landelijke stakeholders.

Rowanmarijnissen

Rowan Marijnissen

Mijn naam is Rowan Marijnissen en ik werk als Intensive Care verpleegkundige in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis. Als voorzitter van V&VN IC ben ik betrokken bij het Cluster Acute zorg. Het Cluster Acute Zorg initieert en volgt ontwikkelingen binnen de (somatische) acute keten.

Door de verbinding in het cluster van verschillende specialismen, en behoudt van de beroepsidentiteit hoop ik dat we de acute zorgprofessionals beter kunnen positioneren. We een krachtige stem vormen en wij binnen ons vakgebied verder kunnen professionaliseren.

Karincornelissen

Karin Cornelissen

Ik ben vanaf 2017 bestuurslid van de V&VN Medium Care en vertegenwoordig de V&VN Medium Care in het Cluster Acute Zorg.

De afdeling Medium Care heeft aan de start gestaan van deze mooie beweging. Wij zien de Medium Care als een onmisbare schakel in deze keten.

Graag willen wij vanuit ons vakgebied goed betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de Acute zorg.

Rickravensburg

Rick Ravensburg

Al sinds 2011 voorzitter van V&VN Militaire verpleegkunde en Verzorging, wij vertegenwoordigen een groot deel van de ongeveer 600 verpleegkundigen die in dienst zijn bij het ministerie van Defensie, de meeste leden zijn algemeen militair verpleegkundige die gewend zijn om onder primitieve omstandigheden, met minimale middelen te kunnen optreden waar dan ook ter wereld.

Wij zijn als afdeling van het begin betrokken geweest bij de acute zorg binnen V&VN en het was dan meer dan logisch op ons aan te sluiten het “nieuwe” cluster, wij kunnen van elkaar leren in de breedste zin van het woord.

Kkarelvanderklis

 Karel van der Klis

Sinds 2017 ben ik algemeen bestuurslid van V en VN Ambulancezorg.

Als ambulanceverpleegkundige en  HEMS verpleegkundige heb ik veel ervaring op kunnen doen in de Acute Zorg.

Door het snel veranderende landschap binnen de gehele Acute Zorg staan we voor veel uitdagingen om het hoofd te bieden aan de stijgende zorgvraag. Dit vraagt om goede inbreng vanuit alle betrokken verpleegkundige disciplines binnen V en VN. Juist nu is het belangrijk om samen in het Cluster Acute Zorg de krachten te bundelen en op te trekken. Zo kunnen we gevraagd en ongevraagd  zelf antwoorden geven op ons vakinhoudelijk gebied en meepraten en meebeslissen als het over ons en onze visie gaat.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)